(0232) 425 13 90 - 441 55 26

Odamız Faaliyetleri

Odamız görev ve yetkileri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri vermektedir.

 • İzmir Kuyumcular Odası, Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu’nda belirtilen resmi görevleri yerine getiriyor. Bu kanun dairesinde üyelerimize verilen hizmetler;

  • Odaya üyelik şartlarını taşıyarak başvuran kuyumcu esnafının üye kayıtlarını yapmak,
  • Üye kayıtlarını yenilemek,
  • Mesleği bırakan veya başka bir temsil kuruluşuna geçen üyelerin kayıtlarını silmek,
  • Üyelerin talepleri doğrultusunda faaliyet belgeleri düzenlemek,
  • Resmi Gazete ve yayınların takibatını yaparak üyelerimizi yakından ilgilendiren kanun ve uygulama değişikliklerinin bildirilmesi,
  • Hukuki ve mali konularda yaşanan sorunlarla ilgili olarak üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yurtdışına iş için yapılan çıkışlarda vize ve çıkış harçları konusunda gerekli evrakların verilmesi,
  • Ustalık belgeleri ile ilgili eğitimlerde koordinasyon sağlanması,
  • Üyelerle ilgili dataların bilgi talep edilen departmanlara ulaştırılması,
  • Üyelerin ilgili sigorta evraklarının düzenlenmesi
  • Üyelerin esnaf sicil evraklarının düzenlenmesi,
  • Günlük altın ve döviz fiyat dökümanlarının arşivlenmesi ve talep halinde ilgili kişi veya kuruluşun bilgilendirilmesi
  • Mahkeme bilirkişi raporu düzenlemek,
  • Emniyet Müdürlüğü birimlerinin talep ettikleri bilirkişi raporlarını düzenlemek,
  • İlimizde veya diğer illerde meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan ziynet eşyalarının listelerinin üyelere ve ilgili meslek odalarına dağıtımı,
  • Yıl içerisinde üyelerin açılış-kapanış saatleri konusunda resmi onayın alınması; Valilik ve Emniyet Müdürlüğünden alınan onayın üyelere duyurulması,
  • Silah ruhsatı almak isteyen üyelere gerekli bilgi ve evrakın verilmesi,
  • İhracat yapmak üzere başvuran üyelere ihracat ekspertiz raporlarının düzenlenmesi,
  • Yurtdışında fuar düzenlenmesi,
  • Yurtdışında düzenlenen fuarlar hakkında gerekli araştırmaların yapılarak, sektör mensuplarına talep etmeleri halinde bilgi verilmesi,
  • Sektörün talep ettiği eğitilmiş eleman ihtiyacının okullarla koordinasyon halinde karşılanmasının sağlanması,
  • Sektörün menfaatleri doğrultusunda sektör mensupları arasında iletişim koordinasyonun sağlanması,
  • Üyeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü hususunda hakem görevi üstlenilmesi,
  • Odaya yapılan başvuruların niteliğine göre, taleplerin resmi makamlara iletilmesi,
  • Gerçekleşen çözümlerin üyelere duyurulması,
  • İlgili kişi ve kuruluşlara sektörel duyuruların ilgili yapılması,
  • Sektöre bağlı okullara usta öğreticiler atanması, maddi yardımların gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.